Top Scorer


# Name Club Play(Sub) Goal(Pen)
# Name Club Play(Sub) Goal(Pen)
1 Ryoga Sato 19(10) 5 (0)
2 Itsuki Someno 16(4) 4 (0)
3 Toyofumi Sakano 10(8) 3 (1)
4 Boniface Nduka 18(0) 3 (0)
5 Takamitsu Tomiyama 1(0) 2 (0)

Saves


# Name Club Play(Sub) Total
# Name Club Play(Sub) Total
1 Matheus Caldeira Vidotto de Oliveria 19(0) 62
2 Yudai Tanaka 1(0) 9
3 Yuto Shirai 1(0) 7
4 Kaiho Nakayama 1(0) 7
5 Ryosuke Kojima 1(0) 6

Successful Passes


# Name Club Play(Sub) Total
# Name Club Play(Sub) Total
1 Boniface Nduka 18(0) 979
2 Hiroto Taniguchi 15(0) 860
3 Koki Morita 18(3) 649
4 Seiya Baba 16(5) 622
5 Ren Kato 16(4) 505

Red Card


# Name Club Play(Sub) Total
# Name Club Play(Sub) Total
1 Shota Arai 1(0) 1

Yellow Cards


# Name Club Play(Sub) Total
# Name Club Play(Sub) Total
1 Seiya Baba 16(5) 6
2 Boniface Nduka 18(0) 3
3 Keito Kawamura 20(5) 2
4 Koki Morita 18(3) 2
5 Bismarck 1(1) 1