Matheus Caldeira Vidotto De Oliveria
1
Ren Kato
26
Hiroto Taniguchi
23
Boniface Nduka
3
Daiki Fukazawa
2
Ryota Kajikawa
4
Seiya Baba
15
Koki Morita
7
Keito Kawamura
29
 
 
 
Itsuki Someno
30
Ryoga Sato
27
 
 
 
 
 
 
Kazushi Mitsuhira
9
 
 
 
 
 
 
Yoshiki Torikai
18
Motoki Hasegawa
41
 
 
 
Masahiro Sekiguchi
23
Riku Yamada
24
Nagi Matsumoto
20
Sho Araki
7
 
 
 
Hidehiro Sugai
2
Niki Urakami
5
Eduardo Mancha
40
 
 
 
Kosuke Okanishi
31

T-Green Bird


# Name
17 Koken Kato  
25 Tetsuyuki Inami  
14 Taiga Ishiura  
31 Toru Takagiwa
16 Kohei Yamakoshi
28 Tatsuya Yamaguchi
13 Toyofumi Sakano  

Koofu Thaya


# Name
17 Igor
21 Yuto Koizumi
22 Riku Nozawa  
32 Fogute  
10 Willian Lira  
15 Riku Iijima  
26 Toshiki Ishikawa  
Matheus Caldeira Vidotto De Oliveria
1
Daiki Fukazawa
2
Hiroto Taniguchi
23
Boniface Nduka
3
Ren Kato
26
Keito Kawamura
29
Seiya Baba
15
Koki Morita
7
Ryota Kajikawa
4
 
 
 
Itsuki Someno
30
Ryoga Sato
27
 
 
 
 
 
 
Kazushi Mitsuhira
9
 
 
 
 
 
 
Yoshiki Torikai
18
Motoki Hasegawa
41
 
 
 
Sho Araki
7
Riku Yamada
24
Nagi Matsumoto
20
Masahiro Sekiguchi
23
 
 
 
Hidehiro Sugai
2
Niki Urakami
5
Eduardo Mancha
40
 
 
 
Kosuke Okanishi
31
T-Green Bird
# Name
17 Koken Kato  
25 Tetsuyuki Inami  
14 Taiga Ishiura  
31 Toru Takagiwa
16 Kohei Yamakoshi
28 Tatsuya Yamaguchi
13 Toyofumi Sakano  
Koofu Thaya
# Name
17 Igor
21 Yuto Koizumi
22 Riku Nozawa  
32 Fogute  
10 Willian Lira  
15 Riku Iijima  
26 Toshiki Ishikawa